รายการยาและรายการของใช้ที่จำเป็น

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้าเว็บเก่า ปัจจุบันหน้าเว็บนี้

ไม่มีการอัพเดทข้อมูลแล้ว

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อไปยังหน้าเว็บใหม่ของมูนิธิ

รายการของใช้ที่จำเป็น

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: +66 (0) 3842 3468,(0) 3841 6426

อีเมล์: info@thepattayaorphanage.org

รายการยาและอุปกรณ์ที่ห้องพยาบาลและห้องเด็กอ่อนต้องการ

ข้อมูลวันที่

ลำดับ
รายการ
หน่วย
จำนวน
หมายเหตุ
  ยา      
หมายเหตุ : เพื่อให้ตรงความต้องการอย่างแท้จริง กรุณาดูภาพประกอบ