ประกาศแจ้งเตือน

Facebooktwittergoogle_plusmail

          เนื่องจากมีผู้พบเห็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ที่นำสำเนาเอกสารสำคัญของทางมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ไปแอบอ้างขอรับบริจาคเงินจากประชาชนทั่วไปเพื่อการช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่มูลนิธิฯ  โดยเฉพาะการไปเรี่ยไรในที่สาธารณะต่าง ๆ หรือเดินขอตามบ้านพักอาศัย ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 

          ทั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า “ทางมูลนิธิฯ ไม่มีนโยบายให้บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ นำชื่อของมูลนิธิฯ ไปกระทำการแสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าว และมิได้รู้เห็นหรือสนับสนุนการกระทำเช่นนั้นด้วย”   หากท่านใดพบเห็นกรุณาโทรศัพท์แจ้งที่หมายเลข 038-423-468, 038-416-426  หรือถ่ายภาพ  บันทึกวีดีโอ ไว้เป็นหลักฐาน และจัดส่งให้กับมูลนิธิฯ ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง เพื่อการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา / บ้านเด็กกำพร้า พัทยา