สิ่งของจำเป็น

Facebooktwittergoogle_plusmail

รายการของใช้ที่จำเป็น

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: +66 (0) 3842 3468,(0) 3841 6426

อีเมล์: info@thepattayaorphanage.org

 

รายการของใช้ที่จำเป็น มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

ข้อมูลวันที่ 28 มีนาคม 2560

ลำดับ
รายการ
1 นมผงเอนฟาแล็ค เอ พลัส แล็คโตฟรีแคร์ สำหรับเด็กแพ้นมวัว ด่วน / ภาพประกอบ
2 ผ้าอ้อมกางเกงสำเร็จรูป สำหรับเด็ก ขนาด XL
3 อาหารเสริมเนสเล่ ซีรีแลค สำหรับเด็กอายุ 6 – 12 เดือน
4 อาหารเสริมเนสเล่ ซีรีแลค สำหรับเด็กอายุ 8 เดือนขึ้นไป
5 นมกล่องพร้อมดื่ม ยูเอชที ไม่จำกัดรส
6 น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดทตอล ขนาดแกลลอน
7 โทรศัพท์บ้านโชว์เบอร์ Reach 3 เครื่อง
8 เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ APC หรือ Syndome 500 VA. ขึ้นไป
หมายเหตุ : เพื่อให้ตรงความต้องการอย่างแท้จริง กรุณาดูภาพประกอบ

 


รายการยาและอุปกรณ์ที่ห้องพยาบาลและห้องเด็กอ่อนต้องการ

ข้อมูลวันที่ 27 มีนาคม 2560

ลำดับ
รายการ
หน่วย
จำนวน
หมายเหตุ
ยาและเวชภัณฑ์
1 ยาผงแก้ท้องเสีย Hidrasec Paediatric 10 มก. บรรจุซอง กล่อง ไม่จำกัด ภาพประกอบ
2 ยา Singulair Paediatric 4 มก. แบบผง กล่อง ไม่จำกัด ภาพประกอบ
หมายเหตุ : เพื่อให้ตรงความต้องการอย่างแท้จริง กรุณาดูภาพประกอบ