สิ่งของจำเป็น

Facebooktwittergoogle_plusmail

รายการของใช้ที่จำเป็น

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: +66 (0) 3842 3468,(0) 3841 6426

อีเมล์: info@thepattayaorphanage.org

 

รายการของใช้ที่จำเป็น มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

ข้อมูลวันที่ 16 มกราคม 2561

ลำดับ
รายการ
1 นมผงเด็กแรกเกิด เบอร์ 1   ดูเม็กซ์ ดูแลค 1 ภาพประกอบ
2 นมผงเด็กแรกเกิด เบอร์ 1 เนสท์เล่ ตราหมี ภาพประกอบ
3 นมผงเด็กแรกเกิด เบอร์ 1   เอส-26 เอส เอ็ม เอ ภาพประกอบ
4 นมผงเด็ก เบอร์ 2   ดูเม็กซ์ ดูโปร ภาพประกอบ
5 นมผงเด็ก เบอร์ 2 เอส-26 โปรมิล ภาพประกอบ
6 นมผงเด็ก เบอร์ 2 เอส-26 โปรมิล โกลด์ ภาพประกอบ
7 นมผงเด็ก เบอร์ 2   เนสท์เล่ ตราหมี ภาพประกอบ
หมายเหตุ : เพื่อให้ตรงความต้องการอย่างแท้จริง กรุณาดูภาพประกอบ (ถ้ามี)

 


รายการยาและอุปกรณ์ที่ห้องพยาบาลและห้องเด็กอ่อนต้องการ

ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ
รายการ
หน่วย
จำนวน
หมายเหตุ
ยาและเวชภัณฑ์
หมายเหตุ : เพื่อให้ตรงความต้องการอย่างแท้จริง กรุณาดูภาพประกอบ (ถ้ามี)