บริจาคช่วยเหลือ

Facebooktwittergoogle_plusmail

ช่องทางการบริจาค

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. บริจาคผ่านระบบ PayPal
-ชื่อบัญชีออมทรัพย์: มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

-ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

-สาขา: บางละมุง

-เลขที่บัญชี: 342-0-96666-9

-โทร: 0 3842 3468, แฟ็กซ์: 0 3841 6426

-อีเมล: info@thepattayaorphanage.org

ท่านสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชี PayPal โดยโอนเงินในระบบ PayPal ของท่านมาที่

PayPal Account: donation@thepattayaorphanage.org

Paypal Donateวิธีบริจาคออนไลน์ผ่าน Paypal

หมายเหตุ : ท่านที่ต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
– บริจาคโดยเขียนเช็คสั่งจ่ายในนาม โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
– บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง เลขที่บัญชี 342-4-57203-4  โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
สำหรับการบริจาคออนไลน์โดยผ่านบัญชี PayPal หรือ บัตรเครดิตอัตโนมัติ ทางมูลนิธิฯ กำลังดำเนินการพัฒนาและทดสอบระบบอยู่ และจะเปิดให้บริการในเร็ววันนี้

ช่องทางใหม่สำหรับผู้บริจาคที่สะดวกโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) โดยธนาคารลดอัตราค่าธรรมเนียม หรือไม่คิดเลย
– หากต้องการใบเสร็จรับเงินแบบธรรมดา กรุณาระบุหมายเลขผู้เสียภาษีของ “มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา”: 09930-00204-930
– หากต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า กรุณาระบุหมายเลขผู้เสียภาษี (ใหม่) ของ “โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา”: 09940-00626-851

โดยเมื่อท่านโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือ บัญชี PayPal เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทางมูลนิธิฯ ทราบ ทางโทรศัพท์ หรือแฟ็กซ์ หรืออีเมล โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ ของท่าน พร้อม วัน-เวลา และ จำนวนเงินที่ท่านโอนเงิน เพื่อที่ทางมูลนิธิฯ จะได้ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้กับท่านต่อไป (สำหรับการโอนเงินผ่าน ธนาคาร กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินมาด้วย เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ)

บริจาคช่วยเหลือ: มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

  • โทร : +66 (0) 3842 3468, (0) 3841 6426
  • อีเมล์ : info@thepattayaorphanage.org

สิ่งที่ท่านช่วยได้

– เยี่ยมเยียนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ตระหนักว่ายังมีผู้ที่สนใจห่วงใยพวกเขา
– แบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนๆ ของท่าน เกี่ยวกับงานของมูลนิธิฯ และกิจกรรมที่กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถจัดทำได้
– บริจาคเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก ๆ ในทุกด้าน (ที่พัก อาหาร การศึกษา นันทนาการ พัฒนาการฯลฯ)
– บริจาคสิ่งของที่เป็นประโยชน์และอยู่ในสภาพดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
– สละเวลาเป็นอาสาสมัครช่วยดูแลเด็ก
– เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน หรือมื้อเย็น หรือบริจาคอาหารสำหรับเด็ก ๆ
– อุปถัมภ์เด็ก และช่วยให้เขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของท่าน