เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558

Facebooktwittergoogle_plusmail

เริ่มปีการศึกษาใหม่นี้ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ให้การสนับสนุนให้น้อง ๆ วัยเรียนจำนวนรวม 97 คน ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่การศึกษาปฐมวัย จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยโรงเรียนที่เปิดภาคเรียนก่อนใคร ในวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และมีเด็ก ๆ จากบ้านของเราไปเรียนถึง 27 คน คือ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ทุกคนรู้สึกกระตือรือร้น และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องใหม่ คือน้องออกัส ที่เริ่มเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1