Facebooktwittergoogle_plusmail

..ครอบครัวของคุณวิบูลย์ รักทองสุข สำหรับการบริจาคเสื้อผ้าของลูก ๆ และของเล่นจำนวนมาก เพื่อน้อง ๆ เด็กกำพร้าที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ขอพระอวยพรสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะคุณพ่อชนะ และคุณแม่นันทาเป็นพิเศษ ให้มีสุขภาพดีครับ/ค่ะ