Facebooktwittergoogle_plusmail

..คุณศรวิษฐา วังคะอาด และครอบครัว สำหรับการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงน้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ผงปรุงรส และน้ำยาล้างห้องน้ำ ให้เป็นประโยชน์ต่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา