Facebooktwittergoogle_plusmail

..พระภิกษุเจโอน เซงเกียว ชาวเกาหลีใต้ สำหรับการทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ในระหว่างการเยือนวัดทางพุทธศาสนาของชาวเกาหลีในไทย การบริจาคปัจจัยสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ  ตลอดจนความตั้งใจจะช่วยเหลือน้อง ๆ อีกในอนาคต..