Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะของคุณธิติพันธุ์ สุรชาติ รวมถึงมิสเตอร์อดัม และมิสเตอร์เพอร์รี่ เจมส์ จากอังกฤษ สำหรับความปรารถนาดีที่มอบให้กับสมาชิกของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การทักทายน้อง ๆ วัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน และปัจจัยสนับสนุนการเรียนของเด็กรุ่นโต