Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะของคุณนิว และคุณไก่ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทักทายสมาชิกในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการนำสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป และนมกล่องพร้อมดื่ม มาแบ่งปันให้กับเด็กกำพร้า และเด็กพิการในความดูแลของเรา..