Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวกรกนก โกสิทธิ์ และนายณัฐพล แสงศิริ จากศรีราชา สำหรับการทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้ากลุ่มต่าง ๆ ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคน้ำยาปรับผ้านุ่ม และเครื่องบริโภคต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์กับเด็ก ๆ