Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะจากโรงเรียนอนุบาลภาสินี สมุทรปราการ นำโดยนางเย็นฤดี จันทร์งาม สำหรับการเยี่ยมชมงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยาเป็นครั้งแรก การทำความรู้จักกับบ้านของเราผ่านการรับชมวีดิทัศน์ ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นประโยชน์ในการดูแลเด็กๆ หลายวัย