Facebooktwittergoogle_plusmail

..บุคลากรบริษัท เดอะเปอร์เฟคท์ซิลแอนด์เซอร์วิสเซส จำกัด จากจังหวัดระยอง นำโดยนายการัน ยามดักนี สำหรับการเข้ามาเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ครั้งแรกในวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมถึงการบริจาคทุนการศึกษา ขนม อาหารและของใช้จำเป็น