Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวชวัลนุช พนาวรรณ นางสาวมะลิดา อินทนาม และนางสาวชนาภัทร ยมวัน สำหรับการชวนกันเข้ามาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก การแวะเยี่ยมห้องเด็กอ่อนและการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าวัยเรียนในความดูแลของเรา