Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยนางสาวชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย สำหรับการเข้าเยี่ยมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยาครั้งแรก การอุ้มน้องๆ วัยทารก ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษาซึ่งบริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ฝากมาสนับสนุนการเรียนของเด็ก ๆ ขอขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ