Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวภาณิชา เจริญกนกพัชร และครอบครัวจากกรุงเทพฯ สำหรับการเยี่ยมเยือนและทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยาครั้งแรก ด้วยการบริจาคทุนการศึกษา สิ่งของจำเป็น รวมถึงรถเข็น เพื่อการดูแลความเป็นอยู่ของน้อง ๆ