Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวอริย์สร บวรเสรีไผท และเพื่อน ๆ ศิษย์เก่าวุฒิโชติ สำหรับการทำบุญร่วมกันที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันสำหรับเด็กรุ่นโต รวมถึงการแบ่งปันขนม ของใช้จำเป็นและปัจจัยสมทบทุนการศึกษาของน้อง ๆ วัยเรียน