Facebooktwittergoogle_plusmail

..ทีมงานบริษัท อีซูซุพระนคร จำกัด สำนักงานใหญ่ นำโดยนางสาวอรณิช ฉายะบุระกุล และครอบครัวลูกค้า สำหรับกิจกรรมปันรักให้น้อง ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทำความรู้จักกับน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก ตลอดจนการแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้เพื่อการดูแลเด็ก ๆ รวมถึงทุนการศึกษาจากคุณอรณิช