Facebooktwittergoogle_plusmail

..นายพงศกร ถาวรสันต์ และครอบครัวจากตำบลบ่อวิน ชลบุรี สำหรับการเยี่ยมเด็กวัยทารกของบ้านเด็กกำพร้า พัทยาในช่วงวันหยุดพักผ่อน ตลอดจนการบริจาคน้ำดื่ม นมกล่อง กระดาษชำระและผ้าอ้อมสำเร็จรูป