Facebooktwittergoogle_plusmail

..นายลุยจี มอนซ่า ชาวอิตาเลียน สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งแรก หลังจากได้รับการแนะนำจากเพื่อนชาติเดียวกัน คือคุณมัตเตโอ อวันซี่ ซึ่งเคยมาเยี่ยมเด็กๆ ทุกครั้งที่มาพักผ่อนในเมืองไทย ขอบคุณอีกครั้งสำหรับความสนใจเกี่ยวกับการดูแลเด็กๆ อ้อมกอดอุ่น ๆ สำหรับเด็กวัยเตาะแตะ และทุนสนับสนุนการดำเนินงานของเรา