Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะบุคลากรบริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก การทักทายเด็กกำพร้าวัยเตาะแตะในห้องเด็กอ่อน การบริจาคสิ่งจำเป็นต่าง ๆ การแจกนมกล่องพร้อมดื่ม และบันทึกภาพกับเด็กกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้ออร่อยให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป และเด็กพิการทุกกลุ่ม โดยการประสานของนางสาวเขมฐาภร ทองมูล..