Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสุมาลี สุรินทร์งาม สำหรับการเยี่ยมเยือนสมาชิกของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ในระหว่างการกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด การชวนสมาชิกในครอบครัว และมิสเตอร์ไฮนซ์ ซออเรซซิก มาเยี่ยมน้อง ๆ วัยทารก ตลอดจนการทำบุญบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ สนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ ทุกกลุ่มวัย