Facebooktwittergoogle_plusmail

..อดีตประธาน คริสเตียง รูอิเย แห่งสโมสรโรตารี่ชาเต็ลแซงต์เดอนีส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นมื้อที่ 6 ให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตลอดจนสมาชิกที่มีความพิการด้านอื่น ๆ แม้เจ้าภาพจะยังไม่เคยมาเยี่ยมบ้านของเรา.. หวังว่าเด็ก ๆ จะมีโอกาสแสดงความขอบคุณท่านในอนาคตอันใกล้นี้..