Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะผู้บริหารบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับความปรารถนาดีที่มีต่อน้อง ๆ ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การส่งตัวแทนมาเยี่ยมชมงานภายในบ้าน ตลอดจนการบริจาคเสื้อผ้าเด็กอ่อน และข้าวโพดคั่ว โดยมีตัวแทนเด็กกำพร้าวัยเตาะแตะขึ้นไป และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา รับมอบและบันทึกภาพเป็นที่ระลึก