Facebooktwittergoogle_plusmail

..คุณมนัสวี วงศ์ธรรมชาติ และครอบครัว สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันมื้ออร่อย ให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา แม้ผู้มีอุปการคุณของเราจะไม่สะดวกเดินทางมาอยู่ท่ามกลางเด็ก ๆ ในวันนี้