Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวสุณัฐกาญจน์ สิงห์สูง พร้อมเพื่อนๆ จากชลบุรี สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงปัจจัยสนับสนุนงานของเรา