Facebooktwittergoogle_plusmail

..คุณเทอรี่ เฮ็นเดอร์สัน พร้อมด้วยคุณเดล แม็คอินไทร์ ชาวอเมริกัน สำหรับการเข้ามาทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก เพื่อเสนอตัวให้ความช่วยเหลือในเรื่องการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งสองได้เดินเยี่ยมชมบริเวณบ้าน ด้วยการแนะนำของคุณสมเกียรติ นอกจากนี้ยังได้ทักทายกับเด็กๆ รุ่นโตด้วย