Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวภัทราวรรณ อัมพะวา และครอบครัวจากลพบุรี สำหรับการเข้ามาเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยาครั้งแรก โดยการเยี่ยมสมาชิกในห้องเด็กอ่อน รวมถึงการบริจาคทุนการศึกษาเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กๆ วัยเรียนของเรา