Facebooktwittergoogle_plusmail

..นายณัฐพงษ์ ผาจวง พร้อมเพื่อนๆ จากกรุงเทพฯ สำหรับการแวะเข้ามาทำความรู้จักกับสมาชิกของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยเฉพาะน้องๆ วัยทารก ตลอดจนการบริจาคปัจจัยสมทบทุนการศึกษาและเครื่องนุ่งห่มสำหรับเด็กวัยรุ่นชายของเรา