Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวเจี๋ย ซุ้น และเพื่อนๆ ชาวจีน สำหรับการเข้ามาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยาเป็นครั้งแรก การแบ่งปันอ้อมกอดอุ่นๆ ให้กับเด็กวัยทารกของเรา ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและทุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน