Facebooktwittergoogle_plusmail

..มิสเตอร์โทนี่ แฮ็มมอนด์ และเพื่อนชาวอังกฤษ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคชุดเด็กอ่อน เสื้อผ้า รวมถึงสีและสมุดภาพ