งานฝีมือของกุลสตรี

Facebooktwittergoogle_plusmail

ในช่วงปิดภาคเรียน เด็กผู้หญิงในความดูแลของครูติ๋วใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการทำงานฝีมือของกุลสตรี ทั้งการเย็บเสื้อผ้า ผ้าถุงสำหรับงานแสดง การซ่อมชุดนักเรียน และการเย็บที่รองแก้ว โดยน้องวราภรณ์ ได้ใช้วิชาและประสบการณ์ที่เรียนรู้มาแนะนำและฝึกทักษะให้กับสมาชิกในกลุ่มได้เป็นอย่างดี