Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวอิสรีย์ เฉิดมนูเสถียร พร้อมด้วยครอบครัว และพนักงานในห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าสวย แทรเวล สำหรับการปฏิบัติกุศลกิจร่วมกันในระหว่างการสัมมนาประจำปีของพนักงาน ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงและเตรียมชุดขนมมาแจกให้กับเด็กรุ่นโต ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและทุนการศึกษาให้กับน้องๆ เด็กกำพร้าที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา