Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวพรรษา เอี่ยมดารา จากสมุทรปราการ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสวันคล้ายวันเกิด การชวนครอบครัว และเพื่อน ๆ มาทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก การบริจาคสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงเด็กหอพักของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณพรรษา ครับ/ค่ะ”