Facebooktwittergoogle_plusmail

..ครอบครัวของนางภารดี นิตยภูติ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การสัมผัสความน่ารักสดใสของน้อง ๆ วัยเตาะแตะ การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวสวย ต้มเลือดหมู ขนมหวานเฉาก๊วยน้ำเชื่อม และขนมกล้วย ให้กับเด็กกำพร้ารุ่นโต และเด็กพิการทุกกลุ่ม ในมื้ออาหารเที่ยง ตลอดจนการทำบุญด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงยารักษาโรค..