Facebooktwittergoogle_plusmail

..บุคลากรแผนกสินเชื่อบ้าน จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ นำโดยนายสมชัย หมายเจริญ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การสัมผัสบรรยากาศในห้องเด็กอ่อนก่อนเวลาน้อง ๆ เข้านอน ตลอดจนการมอบสิ่งของจำเป็น รวมถึงนมผง นมกล่องพร้อมดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และทุนทรัพย์สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ ทุกกลุ่มวัย