Facebooktwittergoogle_plusmail

..บรรดาผู้มีอุปการคุณชาวสวิส ได้แก่ ครอบครัวของ Mrs. Béatrice Barras, Mrs. Josiane & Mr. Clive Zonca และ Mrs. Joëlle Cardinaux สำหรับการสนับสนุนค่าบัตรเข้าชม “คานโชว์” ที่สิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ โรงละครลอยได้แห่งแรกของโลก ในพัทยา ให้กับน้อง ๆ จากบ้านเด็กกำพร้า พัทยา รวมถึงผู้ดูแล รวม 40 คน  โดยมีเจ้าภาพเลี้ยงข้าวโพดคั่วและน้ำอัดลม คือ Mr. Roland Hammer

..ครอบครัวของ Mrs. Céline & Mr. Hervé Puenzieux จากสวิตเซอร์แลนด์เช่นกัน สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นวันนี้ ทั้งของกลุ่มเด็กที่ไปชมคานโชว์ และน้อง ๆ ที่อยู่บ้าน รวมถึงเด็กหอพักของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

..คุณแบร์นารด์ มุลเลอร์ ชาวสวิสในพัทยา สำหรับการช่วยให้ฝันของน้อง ๆ เป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยการประสานสิบทิศ และการใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีประสบการณ์น่าประทับใจเช่นที่เขามี

..และที่สุด คณะผู้บริหารและผู้กำกับการแสดงของโรงละครสิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ สำหรับการต้อนรับเด็ก ๆ และคุณแบร์นารด์ ให้ส่วนลดค่าบัตร ตลอดจนอัพเกรดที่นั่งของทุกคนในกลุ่มด้วย