เสียงจากเยาวชน

Facebooktwittergoogle_plusmail

ในวันแรกของการประชุมและสร้างเครือข่าย ซึ่งองค์กรเซฟไชลด์ไทยแลนด์ ประเทศอังกฤษ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่โรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ น้องจิรพงศ์ วัย 19 ปี ได้เป็นตัวแทนเด็ก ๆ ของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก บนเวทีเสวนาเยาวชน โดยทีมงานของมูลนิธิก้าวหน้าพัฒนาชุมชน เป็นผู้ประสานงานและจัดกระบวนการในช่วงดังกล่าว เพื่อให้เรื่องราวของเยาวชนจากหลากหลายกลุ่มเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายและขั้นตอนการคุ้มครองเด็ก ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป