ร่วมยินดีกับ ค.พ.ชาติชาย

Facebooktwittergoogle_plusmail

โอกาสครบรอบวันเกิดปีที่ 59 ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา คือ บาทหลวง ดร. ชาติชาย พงษ์ศิริ ในวันที่ 9 กรกฎาคม ศกนี้ สมาชิกของโรงเรียนฯ และบ้านเด็กกำพร้า ร่วมแสดงความยินดี “สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าแด่คุณพ่อ” ในระหว่างอาหารกลางวันมื้อพิเศษ ขอพระเป็นเจ้าอวยพรคุณพ่อเป็นพิเศษ ให้มีสุขภาพดีทั้งกาย ใจ และสติปัญญา ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักของพระในสังคมของเราต่อไปอย่างมีความสุขครับ/ค่ะ