Facebooktwittergoogle_plusmail

..ครอบครัวของนางสาวมาลี สงวนบุญจากกรุงเทพฯ สำหรับการเข้าเยี่ยมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรกในวันหยุดฉัตรมงคล การบริจาคของใช้จำเป็น การแจกชุดขนม ของเล่นและเครื่องเขียนสำหรับน้องๆ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนขึ้นไป ตลอดจนอ้อมกอดอุ่นๆ ที่มอบให้เด็กวัยทารก