Facebooktwittergoogle_plusmail

..เจ้าหน้าที่บริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ นำโดยนางสาววนิดา ฮูเซ็น สำหรับการปฏิบัติภารกิจซีเอสอาร์ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ผ่านทางการบริจาคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช ถุงขยะดำ น้ำยาล้างห้องน้ำและทุนการศึกษาเพื่อเด็กวัยเรียน