Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะของนางสาวกฤชพร พุทธิผล หรือคุณจุ๊บจิ๊บสำหรับการทำบุญวันเกิดร่วมกันของคุณเหน่ง คุณผึ้ง คุณคมสัน และคุณจุ๊บจิ๊บ ซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม ด้วยการเยี่ยมห้องเด็กอ่อนของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยง และการแบ่งปันขนมให้กับเด็กรุ่นโต ขอให้เจ้าของวันเกิดทั้งสี่มีความสุขและสุขภาพดีกันถ้วนหน้า สุขสันต์วันเกิดครับ/ค่ะ