Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวนัทธมน บุษบา นางสาวนิตยา เทพนวน และนางสาวกฤตยา นวชน สำหรับการกลับมาเยี่ยมน้องๆ วัยทารกของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และการแบ่งปันขนม นมกล่อง เครื่องดื่มผงสำเร็จรูป แป้งทาตัวและผ้าอ้อมสำเร็จรูป