Facebooktwittergoogle_plusmail

..คุณแซ ลี่ และเพื่อน สำหรับการแบ่งปันความปรารถนาดีให้กับเด็กๆ ในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการบริจาคปัจจัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูปของเล่น นมกล่องพร้อมดื่มและนมผง ตลอดจนการทักทายน้องๆ วัยทารกในครั้งแรกของการมาเยือน