Facebooktwittergoogle_plusmail

..นายสุธี และนางวิชุตา ศรีปาน จากสมุทรสาคร สำหรับการเยี่ยมห้องเด็กอ่อน การบริจาคทุนการศึกษา ตลอดจนการนำโดนัทมาแบ่งปันให้กับเด็กรุ่นโต ในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา