Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาววรวิมล พวงสุวรรณ และเพื่อนๆ สำหรับการนัดกันเข้ามาทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยาเป็นครั้งแรก ผ่านทางการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นสำหรับเด็กรุ่นโต การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนอ้อมกอดอุ่นๆ ที่มอบให้กับน้องๆ ตัวเล็กของเรา