Facebooktwittergoogle_plusmail

..นายกีรติ หุนตระณี สำหรับการหวนมาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา โดยนำเพื่อนๆ เข้ามาอุ้มและเป็นเพื่อนเล่นกับน้องๆ ตัวเล็ก ตลอดจนการบริจาคปัจจัยและของใช้จำเป็นให้เป็นประโยชน์กับเด็กๆ ของเรา