ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1

Facebooktwittergoogle_plusmail

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้จัดการประชุมผู้ปกครองในช่วงต้นของปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยมีคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง เสนอมุมมองแง่คิดใหม่ ๆ และให้กำลังใจกับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นเด็กพิเศษ จากนั้น ครูอังคณา กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เล่าประวัติความเป็นมาของโรงเรียน และแนะนำคณาจารย์ ต่อด้วยการชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร งานวิชาการ กิจกรรมต่าง ๆในโรงเรียน และการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟัง โดยครูอนิรุจน์ ไชยเจริญ และครูสิริกันย์ กอแจงกลาง  ทั้งนี้ บรรดาผู้ปกครองจำนวน 40 ท่าน มีโอกาสได้ทำความรู้จักกัน เพื่อประโยชน์ในอนาคตด้วย