Facebooktwittergoogle_plusmail

..นายปิยวัจน์ จุลลาย ชาวขอนแก่นและเพื่อนๆ สำหรับการมาเยือนบ้านเด็กกำพร้าพัทยาครั้งแรก การแบ่งปันเสื้อผ้าและขนมให้กับน้องๆ รวมถึงการทักทายน้อง ๆ วัยทารกของเรา