Facebooktwittergoogle_plusmail

..ครอบครัวของคุณแม่ลำดวน สอนไว จากศรีราชา ชลบุรี นำโดยนายปรินทร์ สำหรับการทำบุญร่วมกันที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยาครั้งแรก ผ่านทางการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเที่ยงมื้ออร่อยสำหรับน้องๆ ตั้งแต่วัยเตาะแตะขึ้นไป ตลอดจนของใช้จำเป็นที่นำมาสนับสนุนการดูแลเด็กๆ